14.05.2015

Najbliższe wydarzenia

Miasto Katowice informuje o konferencji podsumowującej projekt Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP)

Konferencja odbędzie się 15 maja 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane założenia, cele i korzyści, które System MSZ-KIIP będzie dostarczać użytkownikom.Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są pod numerem telefonu 32/461-31-38 lub mailowo pod adresem:promocja@buscon.pl

Konferencja podsumowująca projekt Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej.

28.05.2015

Konferencja MSZ-KIIP

Najbliższe wydarzenia

14.05.2015

Konferencja

Odbiór kluczowych etapów projektu MSZ-KIIP

31.03.2015

Odbiór etapów III, IV i V

Prace bieżące

08.07.2014

Obecnie trwają przygotowania do szkoleń i wdrożenia produkcyjnego (...)

rpo.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
rpo2007-2013.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Katowice
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013