01.07.2014

Realizacja Etapu VI

Kampania promocyjna

Elementy promocji:

  • opracowanie identyfikacji wizualnej kampanii (logo Projektu, key visual, hasło kampanii)
  • opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (broszura, ulotka, gadżety, tablice informacyjno-promocyjne, naklejki informacyjne, roll-upy)
  • aktywność PR (konferencja prasowa, warsztaty podsumowujące rezultaty Projektu, konferencje GIS)
  • przeprowadzenie działań w mediach (emisja w prasie regionalnej (Dziennik Zachodni, Nasze Miasto) i branżowej (Geodeta, Przegląd geodezyjny), emisja 30-sek. spotu w regionalnych stacjach radiowych (Radio Katowice, Radio Eska), kampania odsłonowa w portalach branżowych (geoforum.pl) i ogólnotematycznych (katowice.naszemiasto.pl)
  • monitoring mediów

 

Do pobrania materiały promocyjne:

 MSZ-KIIP-Ulotka-Przedsiębiorcy, Inwestorzy

 

Konferencja 1

 

Rodzaj Termin Miejsce Temat prezentacji
Geologia 2014 - XII Międzynarowe Targi mGEO-EKO-TECH 8-9 maja 2014   Warszawa "Zagadnienia wsparcia wybranych procesów planistycznych na przykładzie implementacji systemu MSZ-KIIP."

 

 

 

 

Konferencja 2

 

Rodzaj Termin Miejsce Temat prezentacji
XI Podlaskie Forum GIS pod hasłem "Jak promować GIS, czyli marketing i edukacja w geoinformacji" 12-14 czerwca 2014  Ciechanowiec  „Marketing geoinformacji na przykładzie promocji Miejskiego Systemu Zarządzania -Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej”

 

 

 

 

Konferencja 3

 

Rodzaj Termin Miejsce Temat prezentacji
Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24 -25 czerwca 2014 Warszawa "Zagadnienia wsparcia wybranych procesów planistycznych na przykładzie implementacji systemu MSZ-KIIP."

 

 

 

 

Warsztaty podsumowujące

Przedmiotem warsztatów - konferencji podsumowującej projektu MSZ-KIIP, zostaną zaproszone instytucje zainteresowane w przyszłości realizowaniem podobnych projektów lub zaangażowane już w tożsame przedsięwzięcia. Zaproszonym gościom zostaną przedstawione doświadczenia Zamawiającego, Inżyniera Projektu i Wykonawcy MSZ-KIIP z realizacji przedmiotowego projektu.

Konferencja podsumowująca projekt Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej.

28.05.2015

Konferencja MSZ-KIIP

Najbliższe wydarzenia

14.05.2015

Konferencja

Odbiór kluczowych etapów projektu MSZ-KIIP

31.03.2015

Odbiór etapów III, IV i V

Prace bieżące

08.07.2014

Obecnie trwają przygotowania do szkoleń i wdrożenia produkcyjnego (...)

rpo.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
rpo2007-2013.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Katowice
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013