Bazy danych Systemu MSZ-KIIP

System MSZ-KIIP (Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej) zawiera dane przestrzenne ze zbiorów źródłowych i systemów zewnętrznych. Zawiera także metadane opracowane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

 

 

 

 

Migracja danych miała na celu:

  • Umożliwienie łatwiejszego, powszechniejszego  i spójnego wykorzystania danych geoprzestrzennych,
  • Zwiększenie efektywności procesów obsługi mieszkańców i zarządzania miastem,
  • Oszczędzenie czasu i kosztów związanych z wykorzystaniem danych.

Dane i metadane dostępne są  w ramach modułów i w ograniczonym zakresie w ramach geoportali. W skład systemów źródłowych wchodzą : bazy Oracle, MSSQL, MySQL, Firebird, Paradox i Microsoft Access.

 

 

 

 

 

Na kolejnych rysunkach przedstawione zostały zewnętrzne źródła danych wchodzące w skład poszczególnych obszarów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rpo.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
rpo2007-2013.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Katowice
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013