Konferencja „Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią”
XII Międzynarodowe Targi i Konferencje Geologiczne
Podpisanie umowy na opracowanie i wdrożenie systemu MSZ-KIIP
XI Podlaskie Forum GIS
Konferencja podsumowująca projekt Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

rpo.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
rpo2007-2013.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Katowice
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013