Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad całością przedsięwzięcia pełni Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice.

ul. Pocztowa 5 40-002 Katowice

osoba kontaktowa: Renata Jasny

Renata.Jasny@katowice.eu 

 

 

 

Więcej informacji:

 

Wydział Geodezji: http://www.wg.katowice.eu/

Miasto Katowice: http://www.katowice.eu/miasto

rpo.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
rpo2007-2013.slaskie.pl - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Katowice
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013